برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
don't - sweat - it

don't sweat it

don't sweat it را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید ایمان علیزاده (گچساران)
Don't sweat it
نگران نباش، خودتو نگرانش نکن، خودتو درگیرش نکن، راجبش به خودت سخت نگیر.
تلفظ امریکن :دُن سُّوِدِد
Tتوdon't را بهتره نخوانید اینجوری native تر صحبت میکنید
🐾 مهدی صباغ
Don't worry
نگران نباش
Figure
نگران نباش ( american spoken english)
Stop worrying

Don't sweat the details: don't worry about minor things

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی don't sweat it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )