برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1700 100 1
شبکه مترجمین ایران

don't bite the hand that feeds you


نمک خوردى نمکدان مشکن

معنی کلمه don't bite the hand that feeds you به انگلیسی

don't bite the hand that feeds you
• don't break off ties with the people who help you

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sahar Pastel
دستی رو که بهت غذا میده گاز نگیر
نمک نشناس نباش ، چشم سفید نباش ، ناشکر نباش ، ناسپاس نباش
M-A
نمک نشناس نباش (دستی که بهت غذا میده رو گاز نگیر)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی dont bite the hand that feeds you

کلمه : don't bite the hand that feeds you
املای فارسی : دن`ت بایت تاه هند تحت فیدس یوو
اشتباه تایپی : یخد'ف ذهفث فاث اشدی فاشف بثثیس غخع
عکس don't bite the hand that feeds you : در گوگل

آیا معنی don't bite the hand that feeds you مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )