برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1463 100 1

domain name

واژه domain name در جمله های نمونه

1. Register a domain name if you want people to find your website.
[ترجمه ترگمان]اگر می‌خواهید افراد وب سایت شما را پیدا کنند، نام دامنه را ثبت کنید
[ترجمه گوگل]اگر میخواهید مردم وبسایت خود را پیدا کنند، نام دامنه را ثبت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Is the domain name already registered or still available?
[ترجمه ترگمان]آیا نام دامنه قبلا ثبت شده‌است یا هنوز در دسترس است؟
[ترجمه گوگل]آیا نام دامنه قبلا ثبت شده یا هنوز در دسترس است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Registering an Internet domain name is now an essential part of setting up a company.
[ترجمه ترگمان]Registering یک نام دامنه اینترنتی در حال حاضر بخش مهمی از راه‌اندازی یک شرکت است
[ترجمه گوگل]ثبت نام دامنه اینترنتی در حال حاضر یک بخش ضروری برای راه اندازی یک شرکت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Domain name registration for customers seeking to establish a Web address.
[ترجمه ترگمان]ثبت نام دامنه برای مشتریان که به دنبال ایجاد آدرس وب می‌گردند
[ترجمه ...

معنی domain name در دیکشنری تخصصی

domain name
[کامپیوتر] نام حوزه
[کامپیوتر] آدرس نام حوزه
[کامپیوتر] انباشت نام حوزه - عمل ثبت نام اسامی حوزه های چندگانه که برخی از آنها بدون استفاده می ماند. این عمل به منظور جلوگیری از استفاده از این اسامی توسط رقبا انجام می شود.
[کامپیوتر] دزدیدن نام حوزه - عمل ثبت نام اسم یک حوزه ی اینترنتی به قصد فروش مجدد حقوق آن حوزه به شرکت یا فرد دیگری . مثلاً ممکن است بخواهید آدرسwww .ford .com را برای خودتان حفظ کنید ، به این امید که شرکت فورد این آدرس را بعدها از شما بخرد . نام دیگر این عمل domain name hijacking است .
[کامپیوتر] سرویس دهنده نام حوزه
[کامپیوتر] خدمات نام حوزه
[کامپیوتر] سیستم نام حوزه

معنی کلمه domain name به انگلیسی

domain name
• (computers) series of words or abbreviations or phrases which identifies a specific computer connected to the internet and serves as its address, alphabetic form for internet address
domain name server
• server which translates sites name into their numerical addresses, internet server which provides domain name services
domain name service
• internet service which translates site names into their numerical addresses, dns

domain name را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
آدرس اینترنتی که با آی پی در ارتباط است.‌

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی domain name مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران