برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

dog house

واژه dog house در جمله های نمونه

1. He is in the dog house with his boss for criticize in the company's policy.
[ترجمه ترگمان]او در خانه سگ با رئیسش به خاطر انتقاد از سیاست شرکت است
[ترجمه گوگل]او در خانه سگ با رئیس خود در انتقاد از سیاست شرکت مشغول به کار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Husbands and wives use this dog house doghouse term when they are angry at each other.
[ترجمه ترگمان]شوهران و شوهران زمانی از این خانه این سگ استفاده می‌کنند که از یکدیگر عصبانی هستند
[ترجمه گوگل]همسران و همسران از این سن سگ خانم استفاده می کنند زمانی که آنها در یکدیگر عصبانی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Don't look for perfume in the dog house.
[ترجمه ترگمان]به خاطر عطری که توی خانه سگ‌ها هست نگاه نکن
[ترجمه گوگل]برای عطر در خانه سگ نگاه نکن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm dog house because I forgot to pay my bills. My roommates are really angry.
[ترجمه ترگمان]من خونه سگ هستم چون یادم رفت قبض هام رو بدم همخونه ایم خیلی عصبانی هستن
[ترجمه گوگل] ...

معنی dog house در دیکشنری تخصصی

dog house
[نفت] اتاقک حفار

معنی کلمه dog house به انگلیسی

dog house
• if you are in the dog-house, you are in disgrace and people are annoyed with you; an informal expression.

dog house را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی ماشا اله زاده
Be in the dog house
آن روی سگ کسی بالا آمدن(بودن) ، عصبانیت خود را سر کسی خالی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی dog house مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )