برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1727 100 1
شبکه مترجمین ایران

dog ear

/ˈdɔːɡˈɪr/ /dɒɡɪə/

معنی: کروشه، براکت
معانی دیگر: پرانتز باین شکل ] [

مترادف dog ear

کروشه (اسم)
bracket , dog ear
براکت (اسم)
dog ear

dog ear را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی dog ear

کلمه : dog ear
املای فارسی : دوگ عار
اشتباه تایپی : یخل ثشق
عکس dog ear : در گوگل

آیا معنی dog ear مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )