برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

dog days

/ˈdɔːɡˈdeɪz/ /dɒɡdeɪz/

معنی: چله تابستان، دوران رکود و عدم فعالیت
معانی دیگر: (روزهای گرم ماه های ژوئیه و اوت) روزهای گرم، چله ی تابستان، قلب الاسد، ایام بین اول ژوئیه تا اول سپتامبر که هوا بسیارگرم است، دوران رکود و عدم فعالیت چله تابستان، ایام باخور

واژه dog days در جمله های نمونه

1. Few opera houses survived the dog days of the 1980s.
[ترجمه سایه] تعداد کمی از سالن های اپرا از گرمای شدید تابستان ۱۹۸۰ جان سالم به در بردند.
|
[ترجمه ترگمان]تعداد کمی از این خانه‌ها در روزه‌ای دهه ۱۹۸۰ از این سگ جان سالم به در بردند
[ترجمه گوگل]چند خانه اپرا از روزهای سگ دهه 1980 جان سالم به در بردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Another loss proves that these are truly dog days for the Broncos.
[ترجمه ترگمان]یک ضرر دیگر ثابت می‌کند که این ها روزه‌ای واقعا سگی برای the هستند
[ترجمه گوگل]از دست دادن دیگر ثابت می کند که اینها واقعا روزهای سگ برای Broncos است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. These are the dog days ; watermelons are just in season.
[ترجمه ترگمان]این دو روز سگ‌ها هستند، watermelons در فصل حاضر هستند
[ترجمه گوگل]این روزهای سگ هستند هندوانه فقط در فصل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف dog days

چله تابستان (اسم)
dog days , midsummer
دوران رکود و عدم فعالیت (اسم)
dog days

معنی کلمه dog days به انگلیسی

dog days
• hot muggy days of summer; period of stillness, time of inactivity
dog days of summer
• hottest and longest days of the summer

dog days را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرضیه صفدری پناه
چله تابستان، روزهای گرم تابستان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی dog days

کلمه : dog days
املای فارسی : دوگ دیز
اشتباه تایپی : یخل یشغس
عکس dog days : در گوگل

آیا معنی dog days مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )