برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

dog collar

/ˈdɔːɡˈkɑːlər/ /dɒɡˈkɒlə/

معنی: طوق، قلاده، قلاده سگ
معانی دیگر: (تسمه ی دور گردن سگ) قلاده، بندگردن

واژه dog collar در جمله های نمونه

1. The vicar had his dog collar on.
[ترجمه ترگمان]کشیش یقه سگش را گرفته بود
[ترجمه گوگل]ویکتور یقه ی سگ خود را برداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Even the spikes on the quirky Spiked Dog Collar the firm makes are air valves cut from punctured tubes.
[ترجمه ترگمان]حتی سیخ‌های روی یقه Spiked quirky quirky که شرکت ایجاد می‌کند، دریچه‌های هوا از لوله‌های سوراخ شده جدا می‌شوند
[ترجمه گوگل]حتی خوشه هایی که بر روی سگ وحشی دمدمی مزاج ایجاد می کنند، دریچه های هوا از لوله های سوراخ شده برداشته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The dog collar is hanging behind the door.
[ترجمه ترگمان]قلاده سگ پشت در آویزان است
[ترجمه گوگل]یقه ی سگ در پشت درب آویزان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Our vicar often leaves off his dog collar and comes to the discos the youth club.
[ترجمه ترگمان]کشیش ما اغلب قلاده سگ خود را در می‌آورد و به باشگاه جوانان می‌آید
[ترجمه گوگل]پیروان ما اغلب یقه ی سگ خود را ترک می کنند و به باشگاه جوانا ...

مترادف dog collar

طوق (اسم)
circle , ring , necklace , anadem , collar , torque , dog collar
قلاده (اسم)
dog collar
قلاده سگ (اسم)
dog collar

معنی کلمه dog collar به انگلیسی

dog collar
• collar for a dog; woman's necklace that fits snugly around the neck, choker; stiff white clerical collar worn by priests (informal)
• a dog-collar is a white collar worn by christian priests and ministers; an informal word.

dog collar را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Arghavan
يقه قلاده سگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی dog collar

کلمه : dog collar
املای فارسی : دوگ کللر
اشتباه تایپی : یخل زخممشق
عکس dog collar : در گوگل

آیا معنی dog collar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )