برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
dog - box
شبکه مترجمین ایران

dog box


اطاق سگهادرراه اهن

dog box را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی dog box

کلمه : dog box
املای فارسی : دوگ باکس
اشتباه تایپی : یخل ذخط
عکس dog box : در گوگل

آیا معنی dog box مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )