برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

do something at your peril

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

موسی
انجام کاری که ممکن است برای شما بسیار خطرناک باشد(به جون خریدن)(با به خطر انداختن جون)

مثال:
We underestimate the destructiveness of war at our peril.
ما ویرانگری جنگ را با به خطر انداختن جونمان دست کم گرفتیم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی do something at your peril مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )