برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
do - number - on
شبکه مترجمین ایران

do a number on


(امریکا - خودمانی) بامبول زدن، حقه سوار کردن، بدرفتاری کردن، تحقیر کردن

do a number on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا
اسیب رساندن
anis
To damage, destroy, or hurt something badly
علی
داغون کردن
درب و داغون کردن
رضا حیدری
(چیزی را) داغون کردن

# Dairy foods do a number on my stomach
# The young man did a number on the car that he borrowed from his uncle

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی do a number on

کلمه : do a number on
املای فارسی : دو ا نامبر اون
اشتباه تایپی : یخ ش دعئذثق خد
عکس do a number on : در گوگل

آیا معنی do a number on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )