برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1716 100 1
شبکه مترجمین ایران

divided attention

معنی کلمه divided attention به انگلیسی

divided attention
• split concentration

divided attention را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ندی
توجه تقسیم شده
مرتضی بزرگیان
توجه پراکنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی divided attention مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )