برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1729 100 1
شبکه مترجمین ایران

dissent

/ˌdɪˈsent/ /dɪˈsent/

معنی: جدا شدن، اختلاف عقیده داشتن، نفاق داشتن
معانی دیگر: (معمولا با: from) اختلاف عقیده داشتن با، ناهم اندیش بودن، (عقاید و رسوم کلیسای خود را) رد کردن، از دین برگشتن، مخالفت (عقیدتی و مذهبی)، (حقوق - بیان عقیده ی اقلیت در مورد به خصوص) دگراندیشی، (مذهب) ناهم رایی، ناهم اندیشی

واژه dissent در جمله های نمونه

1. political dissent
تضاد فکری سیاسی

2. voices of dissent
سر و صدای حاکی از ناهم‌اندیشی

3. they did not tolerate religious dissent
آنان مخالفت با مذهب را تحمل نمی‌کردند.

4. In those days, religious dissent was not tolerated.
[ترجمه ترگمان]در آن زمان، مخالفت مذهبی تحمل نشد
[ترجمه گوگل]در آن زمان، مخالفت دینی تحمل نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. These voices of dissent grew louder and louder.
[ترجمه ترگمان]این صداها بلندتر و بلندتر شد
[ترجمه گوگل]این صدای مخالفت بلندتر و بلندتر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He would brook no serious dissent.
[ترجمه ترگمان]مخالفت جدی در او نبود
[ترجمه گوگل]او هیچ اختلاف نظر جدی نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The regime ruthlessly suppresses all dissent.
...

مترادف dissent

جدا شدن (فعل)
part , dispart , dissent , dissever
اختلاف عقیده داشتن (فعل)
dissent
نفاق داشتن (فعل)
dissent

معنی dissent در دیکشنری تخصصی

dissent
[فوتبال] اختلاف
[حقوق] مخالفت کردن، مخالفت

معنی کلمه dissent به انگلیسی

dissent
• opposition, disagreement, discord, conflict
• disagree on, differ, dispute, oppose
• if someone dissents, they express strong disagreement with established ideas; a formal use.
• dissent is strong disagreement or dissatisfaction with a proposal or with established ideas or values.

dissent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زا
ردکردن یا نپذیرفتن
آرش اکبری
تفرقه
محمد رومزی
n : نفاق ، اختلاف ، مخالفت ( عقیدتی و مذهبی )
توکلی
اعتراض
بهنام مير
مخالف (از نظر عقايد و افكار)
مجید رحمت خواه
اختلاف نظر داشتن با
Farhood
مخالفت، نظر مخالف
Anyone wishing to dissent from the motion should now raise their hand
سارافرجپور
اختلاف عقیده داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی dissent

کلمه : dissent
املای فارسی : دیسنت
اشتباه تایپی : یهسسثدف
عکس dissent : در گوگل

آیا معنی dissent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )