برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

dissent

/ˌdɪˈsent/ /dɪˈsent/

معنی: جدا شدن، اختلاف عقیده داشتن، نفاق داشتن
معانی دیگر: (معمولا با: from) اختلاف عقیده داشتن با، ناهم اندیش بودن، (عقاید و رسوم کلیسای خود را) رد کردن، از دین برگشتن، مخالفت (عقیدتی و مذهبی)، (حقوق - بیان عقیده ی اقلیت در مورد به خصوص) دگراندیشی، (مذهب) ناهم رایی، ناهم اندیشی

واژه dissent در جمله های نمونه

1. political dissent
تضاد فکری سیاسی

2. voices of dissent
سر و صدای حاکی از ناهم‌اندیشی

3. they did not tolerate religious dissent
آنان مخالفت با مذهب را تحمل نمی‌کردند.

4. In those days, religious dissent was not tolerated.
[ترجمه ترگمان]در آن زمان، مخالفت مذهبی تحمل نشد
[ترجمه گوگل]در آن زمان، مخالفت دینی تحمل نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. These voices of dissent grew louder and louder.
[ترجمه ترگمان]این صداها بلندتر و بلندتر شد
[ترجمه گوگل]این صدای مخالفت بلندتر و بلندتر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He would brook no serious dissent.
[ترجمه ترگمان]مخالفت جدی در او نبود
[ترجمه گوگل]او هیچ اختلاف نظر جدی نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The regime ruthlessly suppresses all dissent.
...

مترادف dissent

جدا شدن (فعل)
part , dispart , dissent , dissever
اختلاف عقیده داشتن (فعل)
dissent
نفاق داشتن (فعل)
dissent

معنی dissent در دیکشنری تخصصی

dissent
[فوتبال] اختلاف
[حقوق] مخالفت کردن، مخالفت

معنی کلمه dissent به انگلیسی

dissent
• opposition, disagreement, discord, conflict
• disagree on, differ, dispute, oppose
• if someone dissents, they express strong disagreement with established ideas; a formal use.
• dissent is strong disagreement or dissatisfaction with a proposal or with established ideas or values.

dissent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زا
ردکردن یا نپذیرفتن
آرش اکبری
تفرقه
محمد رومزی
n : نفاق ، اختلاف ، مخالفت ( عقیدتی و مذهبی )
توکلی
اعتراض
بهنام مير
مخالف (از نظر عقايد و افكار)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی dissent

کلمه : dissent
املای فارسی : دیسنت
اشتباه تایپی : یهسسثدف
عکس dissent : در گوگل

آیا معنی dissent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )