برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

dispeople

/dɪsˈpiːpəl/ /ˈdɪsˈpiːpl/

معنی: خالی از سکنه کردن
معانی دیگر: (مهجور) از سکنه خالی کردن، depopulate : خالی از سکنه کردن

مترادف dispeople

خالی از سکنه کردن (فعل)
depopulate , dispeople , walk out on

معنی کلمه dispeople به انگلیسی

dispeople
• reduce the number of inhabitants

dispeople را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی dispeople

کلمه : dispeople
املای فارسی : دیسپئوپل
اشتباه تایپی : یهسحثخحمث
عکس dispeople : در گوگل

آیا معنی dispeople مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )