برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1432 100 1

dislike

/ˌdɪsˈlaɪk/ /dɪsˈlaɪk/

معنی: دوست نداشتن، بیزار بودن، مورد تنفر واقع شدن
معانی دیگر: بدآمدن (از)، خوش نیامدن، (اسم) دوست نداشتن، بیزاری، نادوستاری

واژه dislike در جمله های نمونه

1. her dislike of me was obvious
آشکار بود که از من بدش می‌آید.

2. i dislike crowded places
من از جاهای شلوغ بدم می‌آید.

3. i dislike him personally but i admire his poetry
از خود او بدم می‌آید ولی اشعار او را تحسین می‌کنم.

4. i dislike his corny jokes
از شوخی‌های لوس و بی‌مزه‌ی او بیزارم.

5. they dislike foreigners
آنها خارجی‌ها را دوست ندارند.

6. a hearty dislike
دلزدگی بی‌حد و حصر

7. a strong dislike
تنفر شدید

8. gradually her dislike of bathing turned into a phobia
کم کم عدم علاقه‌ی او به آبتنی تبدیل به ترس بیمار گونه شد.

9. i disrespect and dislike that man profoundly
من اصلا نسبت به آن مرد احترامی قایل نیستم و از او شدیدا بدم می‌آید.

10. to have a cordial dislike for something
از ته دل از چیزی بیزار بودن

11. give her as little a cause as possible to dislike you
تا آنجا که ممکن است کاری نکن که از تو بدش بیاید.

12. That swindler inspired dislike in me.
[ترجمه ترگمان]این ...

مترادف dislike

دوست نداشتن (فعل)
dislike
بیزار بودن (فعل)
hate , irk , loathe , dislike
مورد تنفر واقع شدن (فعل)
dislike

معنی کلمه dislike به انگلیسی

dislike
• hate, lack of affection
• have a negative opinion of -, have an aversion for -
• if you dislike someone or something, you think they are unpleasant and do not like them.
• dislike is the feeling of not liking someone or something.
• if you take a dislike to someone or something, you begin to dislike them.
• your dislikes are the things that you do not like.

dislike را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

alipour
نپسندیدن
ميثم عظيمي
بيرار بودن (بيزار بودن از كسي كه حرف حاليش نميشه)
pouya
,Not liking someone or something
Sara
انزجار
کامران
ناپسند مخالف لایک
tinabailari
متنفر بودن 🇸🇪🇸🇪
.child a was I when school disliked I
از مدرسه متنفر بودم وقتی یک بچه بودم.
ali

If you dislike something, you do not like it
معنایی اصلی( انگلیسی)☝☝☝☝☝☝☝☝
معنایی فارسی👇👇👇👇👇👇
متنفر بودن ، بیزار بودن
علی حیدر
تنفر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dislike
کلمه : dislike
املای فارسی : دیس‌لایک
اشتباه تایپی : یهسمهنث
عکس dislike : در گوگل

آیا معنی dislike مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )