برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1615 100 1
شبکه مترجمین ایران

disjointedness


بیربطی، بی ترتیبی، عدم ارتباط، ازبندجداشدگی

معنی کلمه disjointedness به انگلیسی

disjointedness
• disconnectedness, disorder, incoherence

disjointedness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسول قنبری
عدم ارتباط

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی disjointedness

کلمه : disjointedness
املای فارسی : دیسجینتدنس
اشتباه تایپی : یهستخهدفثیدثسس
عکس disjointedness : در گوگل

آیا معنی disjointedness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )