برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

disengage

/ˌdɪsənˈɡeɪdʒ/ /ˌdɪsɪnˈɡeɪdʒ/

معنی: باز کردن، از قید رها کردن، از گیر در اوردن
معانی دیگر: ول کردن، بازکردن یا شدن، از گیر درآمدن یا درآوردن، (دنده ی اتومبیل) خلاص کردن، (کلاج) گرفتن، جدا شدن یا کردن، (از قید چیزی ) آزاد کردن، رهانیدن، (از تعهد و غیره) درآوردن

واژه disengage در جمله های نمونه

1. Sally found it difficult to disengage herself from his embrace.
[ترجمه ترگمان]سلی برایش سخت بود که خود را از آغوش او خلاص کند
[ترجمه گوگل]سلی می توانست خود را در آغوش بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She tried to disengage herself from his grip.
[ترجمه ترگمان]سعی کرد خود را از چنگش رها کند
[ترجمه گوگل]او سعی کرد خودش را از دست بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As the enemy retreated, we were ordered to disengage.
[ترجمه ترگمان]وقتی دشمن عقب‌نشینی کرد به ما دستور داده شد که کنار بکشیم
[ترجمه گوگل]همانطور که دشمن عقب نشینی کرد، ما دستور دادیم که از بین برود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Disengage the gears when you park the car.
[ترجمه ترگمان]وقتی ماشین پارک می‌کنی، دنده‌ها را عوض کن
[ترجمه گوگل]هنگامی که ماشین را پارک می کنید، چرخ دنده ها را آزاد کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف disengage

باز کردن (فعل)
undo , open , unfold , disclose , pick , solve , untie , unfix , unscrew , unpack , unwind , unwrap , disengage , disentangle , splay , unbend , unroll , unbolt , unclasp , unclose , unfasten , unhinge , unhitch , unknit , untwist
از قید رها کردن (فعل)
disengage , emancipate
از گیر در اوردن (فعل)
unravel , disengage , disentangle

معنی کلمه disengage به انگلیسی

disengage
• disconnect, untie, release; become disconnected
• if you disengage things that are linked or connected, you separate them; a formal word.

disengage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MH
جدا شدن از

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی disengage

کلمه : disengage
املای فارسی : دیسنگگ
اشتباه تایپی : یهسثدلشلث
عکس disengage : در گوگل

آیا معنی disengage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )