برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

disappointing

/ˌdɪsəˌpɔɪntɪŋ/ /ˌdɪsəˈpoɪntɪŋ/

معنی: یاساور
معانی دیگر: مایوس کننده

واژه disappointing در جمله های نمونه

1. what disappointing news!
چه خبر مایوس کننده‌ای‌!

2. a rapid progression of disappointing events
توالی سریع رویدادهای نومید کننده

3. Her disappointing exam results are entirely due to her inattention in class.
[ترجمه ترگمان]نتایج آزمون ناامید کننده او به طور کامل به دلیل بی‌توجهی او به کلاس است
[ترجمه گوگل]نتایج امتحان ناامید کننده او کاملا به خاطر عدم توجه او در کلاس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It was a disappointing performance which lacked finesse.
[ترجمه ترگمان]این یک عملکرد ناامید کننده بود که زیرکی نداشت
[ترجمه گوگل]این یک عملکرد ناامید کننده بود که فاقد ضعف بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The wine was excellent, but the food was disappointing.
[ترجمه ترگمان]شراب عالی بود اما غذا ناامید کننده بود
[ترجمه گوگل]شراب عالی بود اما غذا ناامید کننده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. In summary, this ...

مترادف disappointing

یاساور (صفت)
disappointing

معنی کلمه disappointing به انگلیسی

disappointing
• upsetting, upsetting, disillusioning
• something that is disappointing is not as good or not as much as you expected it to be.

disappointing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tannaz
ناراحت كننده
parisa
نا امید کننده
sahar#
دلسرد کننده
Mahdi
ناکام کننده
Hamid
If something is disappointing,it makes you feel sad because it is not as good as you hoped:نا امید,دلسرد کننده
mobin sna
اذیت کننده
#erfan
ناراحت کننده
nima ahmadi
احسنت به این زیبایی
M. M. A. B
مایوس کننده
نا امید کننده
دلسرد کننده
Pppppkkkkkk
کسل کننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی disappointing

کلمه : disappointing
املای فارسی : دیسپپینتینگ
اشتباه تایپی : یهسشححخهدفهدل
عکس disappointing : در گوگل

آیا معنی disappointing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )