برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1415 100 1

diminished responsibility

معنی کلمه diminished responsibility به انگلیسی

diminished responsibility
• limited responsibility, partial legal liability, legal liability with stipulations
• if a court of law accepts that someone committed a crime in a state of diminished responsibility, it is considered that the person was mentally ill at the time and should not be punished too severely.

diminished responsibility را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sajad
مسئولیت تخفیف یافته
محمد فتحی
مسئولیت ناقص ناشی از عدم اهلیت (سفه یا جنون)
علی حیدر
مسئولیت مخففه _ مسئولیت مخدوش _ مسئولیت نقصان یافته.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی diminished responsibility مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )