برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1530 100 1
شبکه مترجمین ایران

diffidence

/ˈdɪfɪdəns/ /ˈdɪfɪdəns/

معنی: عدم اعتماد به نفس، کمرویی، ترس بیم از خود
معانی دیگر: ناخوداستواری

واژه diffidence در جمله های نمونه

1. He entered the room with a certain diffidence.
[ترجمه ترگمان]با تردید خاصی وارد اتاق شد
[ترجمه گوگل]او با حماقت خاص وارد اتاق شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She overcame her natural diffidence and spoke with great frankness.
[ترجمه ترگمان]با صداقت طبیعی بر او غلبه کرد و با صراحت سخن گفت
[ترجمه گوگل]او با بی احتیاطی طبیعی خود را غلبه کرد و با رک بودن عالی صحبت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They had misgivings about Mr Major's diffidence, felt he was not carrying the battle to the strongly challenging enemy.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها در مورد بدگمانی آقای سرگرد دچار تردید شده بودند، احساس می‌کردند که نبرد را با دشمن سرسخت مبارزه نمی‌کند
[ترجمه گوگل]آنها درباره نگرانی آقای مژور نگران بودند و معتقد بودند که نبرد با دشمن به شدت چالش برانگیز نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He reflects on his own diffidence and awkwardness in large groups.
[ترجمه ترگمان]او با پریشانی و ناشیگری خودش در گروه‌های بزرگ رو به رو است
[ترجمه ...

مترادف diffidence

عدم اعتماد به نفس (اسم)
diffidence
کمرویی (اسم)
timidity , timidness , diffidence
ترس بیم از خود (اسم)
diffidence

معنی کلمه diffidence به انگلیسی

diffidence
• hesitance due to lack of confidence, shyness, timidity
• diffidence is the quality of lacking confidence and being rather shy.

diffidence را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی diffidence

کلمه : diffidence
املای فارسی : دیففیدنک
اشتباه تایپی : یهببهیثدزث
عکس diffidence : در گوگل

آیا معنی diffidence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )