برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

difficult

/ˈdɪfəkəlt/ /ˈdɪfɪkəlt/

معنی: غامض، ژرف، سخت، دشوار، پر زحمت، سخت گیر، پر دردسر، مشکل، صعب، معضل، گرفتگیر، پر اشکال
معانی دیگر: نهمار، بغرنج، پرمخمصه، پرگرفتاری، بدقلق، دیرپسند، ناتو، سخت معامله، غد

واژه difficult در جمله های نمونه

1. a difficult child
کودک بهانه‌گیر

2. a difficult dramatic part which few actors can encompass
نقش نمایشی دشوار که بازیگران معدودی قادر به ایفای آن می‌باشند.

3. a difficult problem
مسئله‌ی بغرنج

4. more difficult
دشوارتر

5. the difficult existence of fishermen in the south
زندگی سخت ماهیگیران جنوب

6. he is difficult to reach
دسترسی به او مشکل است.

7. it is difficult for me to judge my daughter's painting without partiality
داوری بی‌طرفانه‌ی نقاشی دخترم برای من دشوار است.

8. it is difficult to break a habit
ترک عادت مشکل است.

9. it is difficult to chew this tough meat
جویدن این گوشت سفت دشوار است.

10. it is difficult to eradicate endemics
ریشه‌کنی بیماری بوم‌گیر دشوار است.

11. it is difficult to keep warm here
گرم ماندن در اینجا مشکل است.

12. it is difficult to live without electricity
زندگی بدون برق دشوار است.

13. it is difficult to pr ...

مترادف difficult

غامض (صفت)
abstruse , knotty , problematic , difficult , involute , problematical , obscure , unintelligible
ژرف (صفت)
hard , difficult , abysmal , deep , profound , unfathomable , important , significant , long
سخت (صفت)
firm , hard , rigid , serious , solid , difficult , stringent , laborious , dogged , adamantine , tough , strict , strong , sticky , troublesome , exquisite , chronic , heavy , formidable , grim , demanding , arduous , ironclad , indomitable , austere , exacting , severe , stout , rugged , grave , intense , violent , callous , inexorable , trenchant , tense , crusty , difficile , trying , dour , intolerable , flinty , stony , petrous , hard-shell , irresistible , insupportable , inflexible , insufferable , labored , steely , rigorous , rocky , unsparing
دشوار (صفت)
hard , difficult , uphill , knotted , sore , laborious , tough , sticky , formidable , arduous , onerous , strait , intolerable , slippery , slippy , inexplicit , insupportable , inexplicable , nerve-racking , spinose , spiny
پر زحمت (صفت)
difficult , laborious , heavy , arduous , grinding , toilsome , effortful , ponderous , troublous
سخت گیر (صفت)
hard , difficult , astringent , strict , stern , demanding , intransigent , exacting , squeamish , severe , fastidious , hard and fast , hard-bitten , hard-handed , unrelenting , priggish
پر دردسر (صفت)
difficult , bothersome , troublous
مشکل (صفت)
hard , difficult
صعب (صفت)
difficult , unwieldy
معضل (صفت)
hard , difficult
گرفتگیر (صفت)
difficult
پر اشکال (صفت)
difficult

معنی عبارات مرتبط با difficult به فارسی

معنی کلمه difficult به انگلیسی

difficult
• hard, troublesome, causing difficulty
• something that is difficult causes problems, usually because it is not easy to do, understand, or solve.
• a difficult person behaves in an unreasonable and unhelpful way.
difficult child
• child who is hard to handle
difficult decision
• hard judgment to come to, difficult question to answer
difficult labor
• problematic birth
difficult of access
• hard to get to
difficult problem
• difficult question, hard puzzle
difficult question
• difficult request, difficult query, hard problem
difficult situation
• hard situation, situation that causes difficulty
difficult times
• time of poverty or hardship, hard times, difficult period
difficult to determine
• hard to say with certainty, hard to decide
a little difficult
• not very hard, not very difficult
every beginning is difficult
• new undertakings or experiences are always difficult or challenging at first
made it difficult
• created a hard situation for, caused it to be difficult to

difficult را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ati
net easy-hard
Sadaf
سخت . مشکل
یزدان
دشوار = سخت = مشکل
اکرم دهاتی
معضل
اکرم حسینی
سختگیرانه
يلدا
It is difficult to access that beautiful girl lady
دسترسي به ان بانوي دختر زيبا دشوار (سخت )است
tinabailari
we were working on a difficult problem when the power went out
ما در حال کار کردن روی یک مسئله سخت بودیم وقتی برق رفت 🎟🎟🎟
سجاد صالحی توتاخانه
مقرون به صرفه نبودن= it difficult to afford
یوسف صابری
شاق
صعب و دشوار
گلنارزاده
خیلی شق
Sana
سخت-دشوار
منا جهانبخشی
difficult people افراد کله شق
پارسا شکروی
سخت،دشوار،اگه صفت انسان باشه یعنی بهانه گیر
پارسا شکروی
اگه صفت انسانی باشه معنی پر دردسر هم می ده
ایلیا مهدی خانی
سخت، دشوار، طاقت فرسا، آسان نبودن
ایلیا مهدی خانی
سخت، دشوار، آسان نبودن
مریم فتحی سلمی
مشکل پسند و ایرادی
بهانه جو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی difficult

کلمه : difficult
املای فارسی : دیففیکولت
اشتباه تایپی : یهببهزعمف
عکس difficult : در گوگل

آیا معنی difficult مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )