برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

diet

/ˈdaɪət/ /ˈdaɪət/

معنی: پرهیز، غذا، شورا، رژیم گرفتن، خوراندن، خوراک دادن
معانی دیگر: خوراک روزانه، قوت، غذای روزمره، رزق، روزی، روزینه، رژیم غذایی، دستورالعمل مصرف روزانه غذا، (در اثر بیماری یا برای کم کردن وزن وغیره) رژیم خوراکی، پرورد، پرهیزانه، پرود، (مجازی - کار یا سهم روزانه) امور روزمره، برنامه ی روزانه، پروردگرفتن، پرهیز کردن (خوراکی)، پرهیز داشتن، پرود گرفتن، (اسکاتلند) نشست روزانه (مجلس شورا و غیره)، (در برخی کشورها) مجلس شورا، کنکاشستان

واژه diet در جمله های نمونه

1. a diet rich in oil and meat will make a person fat
رژیم غذایی پر از چربی و گوشت آدم را چاق می‌کند.

2. his diet consisted of fruits and simple country dishes
رژیم او از میوه و غذاهای ساده‌ی روستایی تشکیل می‌شد.

3. low-salt diet
رژیم خوراکی کم نمک

4. vegetarian diet
رژیم گیاهی

5. a balanced diet
رژیم غذایی متعادل

6. a convalescent diet
رژیم غذایی دوران نقاهت

7. a horse's diet is different from a fish's
خوراک اسب با خوراک ماهی فرق دارد.

8. a salt-free diet
پرورد (رژیم غذایی) بی‌نمک

9. a spare diet
رژیم غذایی کم کالری یا کم قوت

10. a steady diet
رژیم خوراکی مداوم

11. a steady diet of reading and writing
برنامه‌ی مداوم خواندن و نوشتن

12. to keep a diet
رژیم گرفتن

13. to be on a diet
رژیم داشتن،پرهیز داشتن

14. put (someone) on a diet
(برای کسی) رژیم خوراکی ت ...

مترادف diet

پرهیز (اسم)
abstinence , regimen , austerity , diet
غذا (اسم)
chop , food , diet , dish , aliment , meal , chow , alimentation , nutrition , nourishment , nurture , viand , chop-chop , cuisine , provender , nutriment
شورا (اسم)
diet , moot , council
رژیم گرفتن (فعل)
diet
خوراندن (فعل)
feed , diet , meal , nourish , nutrify , mess , serve a meal
خوراک دادن (فعل)
graze , feed , diet , meal , nourish , serve , grub , board , bait , subsist , nutrify , hay , mess , meat , forage , serve a meal

معنی عبارات مرتبط با diet به فارسی

اشپزخانه بیماران فقیر
رژیم خوراکی گرفتن، پرورد گرفتن، پرهیز کردن
رژیم خوراکی منحصر به چیزهای آبگونه یا نیمه آبگونه
(برای کسی) رژیم خوراکی تعیین کردن
خوراک سبزی دار

معنی diet در دیکشنری تخصصی

diet
[علوم دامی] جیره غذایی
[بهداشت] رژیم غذایی
[ریاضیات] مسأله ی رژیم غذایی
[صنایع غذایی] رژیم کتون زا، رژیم کم قند : نوعی رژیم غذایی که به علت کمبود کربوهیدرات ها باعث کیتوز می شود.
[بهداشت] تغذیه و رژیم

معنی کلمه diet به انگلیسی

diet
• nourishment, food and drink; regimen; weight loss plan
• limit the amount of food eaten; eat only certain kinds of food
• your diet is the kind of food you eat.
• if you are on a diet, you are eating special kinds of food because you want to lose weight.
• if you are dieting, you are on a diet.
diet cola
• low-calorie carbonated cola drink
diet food
• dietetic food, food that facilitates weight loss
diet kitchen
• establishment where food is prepared and distributed to invalids (especially those who are poor)
diet program
• system for losing weight
diet regimen
• system of diet for improving one's health
ape diet
• diet consisting of soy protein and soluble fiber leafy green vegetables or nuts etc.
balanced diet
• eating habit that includes getting a proper proportion of all the food groups and vitamins
be on a diet
• to diet, to limit oneself in food or drink so as to lose weight
be on diet
• eat less food or low-calorie food in order to lose weight
calorie low diet
• eating habits which do not include fattening foods or food high in energy
crash diet
• very strict diet which aims at reducing a great amount of fat in a very short period of time
diabetes diet
• low-sugar diet especially for one who has diabetes (disease in which the body's ability to metabolize sugar is impaired)
high calorie diet
...

diet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebnolah
رژیم غذایی
Rozhan
به معنی رژیم غذایی گرفتن
افشین
If you weigh over 100 kilograms, then you may need to start a diet
_ihwasti
رژیم
ℳメც
الگوی مصرف مواد غذایی بر حسب نیاز
mohammad
رژیم غذایی
hadi
رژیم
Maral.m
رژیم غذایی
❤Ghazal👑. love.👑Alireza❤
رژیم غذایی
داشتن فهرست غذایی
Abol
The adjective diet refers to food that has no sugar or fat , such as diet cola
صفت diet بر می گردد به غذای بدون شکر یا چربی مثل نوشابه بدون قند یا همان نوشابه رژیمی
زینب یعقوبی
دوری کردن
Ghandchi
(به عنوان صفت) رژیمی
مانند a diet soda
فائزه
در علوم تغذیه به معنای غذا / خوراک
حسن اشرف زاده
رژیمی،هر نوشیدنی و خوراکی رژیمی
Diet coke
نوشابه رژیمی
I am on diet
من در حال رژیم گرفتنم
tinabailari
رژیم غذایی 🥗🥗🥗
I'm going on a diet next week and hope to lose ten pounds before Christmas
.من هفته‌ی بعد می‌خواهم رژیم غذایی بگیرم و امیدوارم قبل از کریسمس ده پوند کم کنم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی diet

کلمه : diet
املای فارسی : دایت
اشتباه تایپی : یهثف
عکس diet : در گوگل

آیا معنی diet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )