برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1544 100 1
شبکه مترجمین ایران

dies

/ˈdaɪz/ /daɪz/

روز

واژه dies در جمله های نمونه

1. anyone who dies for his faith and ideas is considered a martyr
هر کسی که به خاطر ایمان و عقیده‌ی خود کشته شود شهید محسوب می‌شود.

2. if he dies our plans will go down the tube
اگر بمیرد نقشه‌های ما به هم خواهد خورد.

3. the coward dies a thousand deaths, the brave but one
آدم بزدل هزار بار می‌میرد،آدم شجاع فقط یک بار

4. true love never dies
عشق واقعی هرگز نمی‌میرد.

5. he doesn't care whether his mother lives or dies
او اهمیتی نمی‌دهد که مادرش بمیرد یا زنده بماند.

6. He who never was sick dies the first (fit).
[ترجمه ترگمان]او که هرگز بیمار نشده است، اولین (مناسب)است
[ترجمه گوگل]کسی که هرگز بیمار نبود، اول میمیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He who was never sick dies the first fit.
[ترجمه ترگمان]اون کسی که هیچ وقت مریض نبوده برای اولین بار میمیره
[ترجمه گوگل]کسی که هرگز بیمار نبود اولین نفس می کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Until all is over one's ambition never dies.
...

معنی عبارات مرتبط با dies به فارسی

(لاتین) روز جزا (نام یک سرود مذهبی قرون وسطایی)
(لاتین - حقوق) روز تعطیل دادگاه، روز تعطیل دادگاه

معنی کلمه dies به انگلیسی

dies irae
• (latine) "day of the wrath"' medieval latin hymn (and its first words) describing the judgment day published by a franciscan monk around the year 1250
dies non
• day when courts do not do business
old love never dies
• old flames never die, old loves are remembered forever

dies را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رویا قشقایی
از بین رفتن
پارسا
از بین رفتن،مردن
امیر
قالب فلزی
امیرزمانی
برجسته
هیراد
مردن
رز طلایی
مردن،ازبین رفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی dies

کلمه : dies
املای فارسی : دیس
اشتباه تایپی : یهثس
عکس dies : در گوگل

آیا معنی dies مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )