برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1461 100 1

dialogue

/ˈdaɪəˌlɒɡ/ /ˈdaɪəlɒɡ/

معنی: گفتگو، محاوره، صحبت، سخن، گفت و شنود، هم سخنی، مکالمهء دو نفری، مکالمات ادبی و دراماتیک، صحبت دونفری
معانی دیگر: (به ویژه در آثار هنری مانند نمایش و رمان) گفتگو، مکالمه، همگویی، همکلامی، تبادل نظر، کنکاش، (نمایش و رمان و غیره) بخش حاوی گفتگو، (ادبیات) به صورت گفتگو بیان کردن

واژه dialogue در جمله های نمونه

1. the dialogue of the two countrie's leaders was very useful
تبادل نظر سران دو کشور بسیار سودمند بود.

2. a crisp dialogue
گفت و شنود پرحرارت

3. the lifelike dialogue in that movie
مکالمه‌ی طبیعی در آن فیلم

4. i liked the satirical dialogue in this film
من از گفتگوی طنزآمیز این فیلم خوشم آمد.

5. the story is unfolded through dialogue
داستان از طریق گفتگو برملا می‌شود.

6. the story begins with a long dialogue by two brothers
داستان با گفت و شنودی طولانی میان دو برادر آغاز می‌شود.

7. They were substituting violence for dialogue.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها جایگزین خشونت برای گفتگو شدند
[ترجمه گوگل]آنها جایگزین خشونت برای گفتگو شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Most plays are written in dialogue.
[ترجمه ترگمان]اغلب نمایش‌ها در گفتگو نوشته می‌شوند
[ترجمه گوگل]بیشتر نمایشنامه ها در گفتگو نوشته می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف dialogue

گفتگو (اسم)
talk , discussion , converse , parley , chit-chat , conversation , dialogue , dialog , conference , colloquy , parlance , tractate
محاوره (اسم)
conversation , dialogue , colloquium , conference , interlocution , colloquy , duologue
صحبت (اسم)
speech , talk , converse , confabulation , conversation , dialogue , colloquy
سخن (اسم)
word , discourse , speech , utterance , oration , talk , converse , conversation , dialogue , interlocution , rune , leden , locution
گفت و شنود (اسم)
dialogue
هم سخنی (اسم)
dialogue
مکالمهء دو نفری (اسم)
dialogue
مکالمات ادبی و دراماتیک (اسم)
dialogue
صحبت دونفری (اسم)
dialogue , duologue

معنی dialogue در دیکشنری تخصصی

Dialogue
[حسابداری] گفتگو
[سینما] گفت و گوها - مکالمه - مکالمات - گویش انسانی - گفت و شنود - گفتگوی اشخاص بازی - گفتگو - گفتگو (دیالوگ )
[سینما] مسؤول گفتارها در فیلم
[سینما] فصل گفتگودار
[سینما] فیلمبرداری صحنه های شامل گفت و گو
[سینما] نوار گفتگوها
[سینما] گفتگونویس (نویسنده گفتگوها)
[سینما] گفتگوی خارج از تصویر
[سینما] صحنه های گفتگودار

معنی کلمه dialogue به انگلیسی

dialogue
• conversation, discussion, talk
• dialogue is communication or discussion between groups.
• a dialogue is a conversation.
inner dialogue
• conversation which takes place in one's mind
way of dialogue
• manner of negotiation

dialogue را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی قناد
مکالمه-مصاحبه
جعفرپور
گفتگوى دو نفره
یوسف صابری
گفت و شنود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dialogue
کلمه : Dialogue
املای فارسی : دیالوگ
اشتباه تایپی : یهشمخلعث
عکس Dialogue : در گوگل

آیا معنی dialogue مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران