برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1652 100 1
شبکه مترجمین ایران

dharma

/ˈdɑːrmə/ /ˈdɑːmə/

(آیین بودا و هندوها)، دارما (قانون و نظام گیتی از نظر مادی و روحی و اخلاقی)، پارسایی

واژه dharma در جمله های نمونه

1. Dharma is to awaken the spiritual consciousness and purify the soul.
[ترجمه ترگمان]Dharma این است که هوشیاری معنوی را بیدار کرده و روح را پاک کند
[ترجمه گوگل]دارما آگاهی معنوی را بیدار کرده و روح را پاک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Taking refuge in the Dharma, save the ambrosial water and set up a waterworks in yourselves.
[ترجمه ترگمان]در the پناه بگیرید، آب ambrosial را ذخیره کنید و یک شبکه آب در خودتان ایجاد کنید
[ترجمه گوگل]پناه بردن به دارما، صرفه جویی در آب غروب آفتاب و راه اندازی یک آب شیرین در خودتان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A mind well-nourished is a mind well-established in dharma.
[ترجمه ترگمان]فکر خوبی - که در دارما خو گرفته - established است
[ترجمه گوگل]ذهن به خوبی تغذیه، ذهن خوبی در دهرام است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You and your retinue should protect Dharma Masters such as these.
[ترجمه ترگمان]شما و retinue باید از استادان Dharma مانند اینها محافظت کنید
[ترجمه گوگل]شما و همسایگانتان با ...

معنی dharma در دیکشنری تخصصی

dharma
[یوگا] نقش طبیعی که هر شخص در زندگی ایفا می کند - قانون اخلاقی - وظیفه
[یوگا] چهار مرحله زندگی که عبارتند از براهماچاریا ، گریهاستا واناپراستا و سانیاسا

معنی کلمه dharma به انگلیسی

dharma
• laws and customs (hinduism); doctrine of the buddha (buddhism)

dharma را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
هشدار: این واژه به واژه ی " کارما " وابسته است و شایسته و بایسته است که باهم خوانده شوند!
واژه سانسکریت: از خانواده هندو ایرانی-زبان باستان ایران و هند!-
اسم پسرانه-دَهرما،dharma برگرفته شده از سانسکریت است!

دار: درخت،چوب،تخته-خانه،سرا،اندرون-نظم،قاعده،قانون(کانون)،هنجار،دادیک،فردید،فرسار-
داشتن،دارا بودن،مالکیت،پاییدن،نگهداری

این واژه دارِ ما بوده است که اندک اندک و در پی گذشت زمان دارما شده است!

معنی: درخت زندگی ما،خانه عملکرد ما،اَشای(در دین مَزدَیَسنا)پیدایش ما-
چهارچوب(چارچوب) هستی ما،قانون های(کانون های) کاینات برای ما-
بر پا دارندگی هدفِ هستی ما،پاییدن از سرشت های ما،نگهداری از دادیک های زندگی ما

چرخ دارما که نشان پرچم هند است و شباهت آن با سه پند بزرگ زرتشت یا سپاس(سه پاس):
پندار نیک(هومَت)-گفتار نیک(هوخت)-کردار نیک(هورِشت)

چرخِ دارما که هشت پر دارد(نشانه ستاره هشت پر آناهیتا) >>> نمادی برای راه اصیل هشتگانه!
که به سه گروه دسته بندی می شود:
الف) بینش(سانسکریت: پَرگیا):
1. دیدگاه(نگرش) درست یا نیک
2. خواسته(نیّت) درست یا نیک

ب) اخلاق مداری(سانسکریت: شیلا):
3. گفتار درست یا نیک(هوخت)
4. کردار درست یا نیک(هورِشت)
5. زندگی(هستی) درست یا نیک

ج) تمرکز(کانون) روانی(سانسکریت: سامادی):
6. کوشش(تلاش) درست یا نیک
7.اندیشه(پندار) درست یا نیک(هومَت)
8. مُراقبه(درون پویی یا پایی) درست یا نیک

آیین دارما(چرخ دارما): ما را به سوی خداوند راهنمایی می کند و سبک(الگو) درست زندگی کردن را به ما می آموزد!

امیدوارم کُد(رمز: کارما،دارمایِ) >>> زندگی مان را از یاد نبریم!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی dharma

کلمه : dharma
املای فارسی : دهرما
اشتباه تایپی : یاشقئش
عکس dharma : در گوگل

آیا معنی dharma مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )