برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

devil's spawn

devil's spawn را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
از تخم و تبار شیطان، همدست شیطان
When someone is in league with the devil, a preacher might refer to them as “Satan's spawn.”
Your dad probably find something satanic in the kids next door when he refers to them as the neighbor's spawn.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی devil's spawn مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )