برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1432 100 1

devastate

/ˈdevəˌstet/ /ˈdevəsteɪt/

معنی: خراب کردن، ویران کردن، تاراج کردن، پایمال کردن
معانی دیگر: (کاملا) خراب کردن، با خاک یکسان کردن، گیج و سراسیمه کردن، خورد کردن

واژه devastate در جمله های نمونه

1. each one of these bombs can devastate a city
هریک از این بمب‌ها می‌تواند شهری را با خاک یکسان کند.

2. Disapproval would at first enrage and then devastate him, and these warning messages apparently arrived visually.
[ترجمه ترگمان]Disapproval ابتدا عصبانی می‌شد و سپس او را ویران می‌کرد و این پیام‌های هشدار ظاهرا به صورت بصری می‌رسیدند
[ترجمه گوگل]دیوانه در ابتدا خشمگین شد و سپس او را ویران کرد و این پیام هشدار ظاهرا به صورت بصری وارد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And without it, a trade war could devastate already shaky world economies.
[ترجمه ترگمان]و بدون آن، یک جنگ تجاری می‌تواند اقتصادهای جهان متزلزل را ویران کند
[ترجمه گوگل]و بدون آن، یک جنگ تجاری می تواند اقتصادهای دچار انحطاط جهان را خراب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Situations that would devastate others may be dealt with in constructive ways.
[ترجمه ترگمان]شرایطی که دیگران را از بین ببرد، ممکن است به طرق سازنده مورد بررسی قرار گیرد
[ترجمه گوگل]موقعیت هایی که دیگران را ویران می کنند ممکن است با روش های سازنده حل شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف devastate

خراب کردن (فعل)
ruin , destroy , undo , corrupt , spoil , debauch , deteriorate , wreck , pull down , batter , take down , botch , disfigure , muck , vitiate , impair , demolish , devastate , dilapidate , muddle , ruinate , wrack , immoralize , unmake
ویران کردن (فعل)
desolate , destroy , harry , ravage , rubble , throw , demolish , havoc , raze , devastate , ruinate , kayo , knockout
تاراج کردن (فعل)
devastate , overrun
پایمال کردن (فعل)
overwhelm , suppress , override , inculcate , devastate , trample

معنی کلمه devastate به انگلیسی

devastate
• destroy, ruin
• if something devastates a place, it damages it very badly or destroys it totally.

devastate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لیلا
ویران کردن
زهرا فاضلی
causing shock or distress
فرشته عاج
با خاک یکسان کردن
حامد جباری
بهم ریختن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی devastate
کلمه : devastate
املای فارسی : دوستت
اشتباه تایپی : یثرشسفشفث
عکس devastate : در گوگل

آیا معنی devastate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )