برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

devaluation

/dɪˌvæljuːˈeɪʃn̩/ /ˌdi:ˌvæljʊˈeɪʃn̩/

معنی: کاهش، تنزل قیمت پول
معانی دیگر: (پول) کاستن ارزش (در مقایسه با ارزهای خارجی)، ارزکاهی، پایین آوردن نرخ برابری پول، (کاهش مقدار یا میزان خلوص طلایی که به عنوان پشتوانه به کار می رود) ارزکاهی

واژه devaluation در جمله های نمونه

1. There's been a further devaluation of the dollar.
[ترجمه ترگمان]کاهش دیگری از دلار وجود داشته‌است
[ترجمه گوگل]کاهش ارزش دلار بیشتر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The devaluation of the pound has put our estimates out by several thousands.
[ترجمه ترگمان]کاهش ارزش پوند برآورده‌ای ما را هزاران نفر برآورد کرده‌است
[ترجمه گوگل]کاهش ارزش پوند برآورد شده توسط چند هزار نفر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The devaluation of the pound will make British goods more competitive abroad.
[ترجمه ترگمان]کاهش ارزش پوند باعث خواهد شد که کالاهای انگلیسی در خارج از کشور رقابتی‌تر شوند
[ترجمه گوگل]کاهش ارزش پوند باعث می شود کالاهای بریتانیا در خارج از کشور رقابتی تر شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The devaluation of the dollar had a strong effect on the financial markets.
[ترجمه ترگمان]کاهش ارزش دلار تاثیر زیادی در بازارهای مالی دارد
[ترجمه گوگل]کاهش ارزش دلار تاثیر جدی بر بازارهای مالی داشت
...

مترادف devaluation

کاهش (اسم)
decrease , abatement , reduction , decline , decrement , diminution , disparagement , detraction , rebate , wastage , devaluation , downturn , subtraction
تنزل قیمت پول (اسم)
devaluation

معنی devaluation در دیکشنری تخصصی

Devaluation
[حسابداری] کاهش ارزش پول
[نساجی] کاهش ارزش پول
[ریاضیات] کاهش ارزش پول، کاهش ارزش، تقلیل ارزش پول، تضعیف ارزش پول رایج
[حسابداری] کاهش شدید نرخ رسمی

معنی کلمه devaluation به انگلیسی

devaluation
• depreciation, reduction, reduction of the value of
devaluation of the currency
• reduction of a currency's value
carry out devaluation
• reduce the value of a currency
gradual devaluation
• economic reduction by degrees
real devaluation
• currency's loss of value in relation to other currencies influenced by the index

devaluation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
کاهش ارزش ، افت ارزش
محدثه فرومدی
کم‌ارزش‌سازی، بی‌ارزش‌سازی، کاهش ارزش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی devaluation

کلمه : Devaluation
املای فارسی : دولواتین
اشتباه تایپی : یثرشمعشفهخد
عکس Devaluation : در گوگل

آیا معنی devaluation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )