برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1530 100 1
شبکه مترجمین ایران

determinism

/dəˈtɜːrməˌnɪzəm/ /dɪˈtɜːmɪnɪzəm/

معنی: جبر گرایی، فلسفه جبری، فلسفه تقدیری
معانی دیگر: (فلسفه) جبر

واژه determinism در جمله های نمونه

1. economic determinism
جبرگرایی اقتصادی

2. I don't believe in historical determinism.
[ترجمه ترگمان]من به فلسفه تاریخی اعتقاد ندارم
[ترجمه گوگل]من به جبرگرایی تاریخی اعتقاد ندارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Surely their replacing biological determinism with social constructionism presents too limited a dialectic.
[ترجمه ترگمان]مسلما جایگزین کردن جبرگرایی biological با شبکه‌های اجتماعی، دیالکتیک را محدود می‌کند
[ترجمه گوگل]مطمئنا جبرگرایی بیولوژیکی آنها با ساختارگرایی اجتماعی دیالکتیک را محدود می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Chomsky is committed to an axiom of biological determinism.
[ترجمه ترگمان]چامسکی به یک اصل of بیولوژیکی متعهد است
[ترجمه گوگل]چامسکی متعهد به یک مبدأ جبرگرایی بیولوژیکی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Let us see how physical determinism is to be interpreted in terms of phase space.
[ترجمه ترگمان]بیای ...

مترادف determinism

جبر گرایی (اسم)
determinism
فلسفه جبری (اسم)
predestination , determinism
فلسفه تقدیری (اسم)
determinism

معنی عبارات مرتبط با determinism به فارسی

نفس گرایی، خود رایی

معنی determinism در دیکشنری تخصصی

determinism
[کامپیوتر] قطعیت .
[روانپزشکی] جبر گرایی. مفهومی است که می گوید، اولاً اعمال ما نمی تواند چیزی را در زندگی ما که با روابط علّی بر قرار شده است تغییر دهد، و دوماً، انسان قادر به استفاده از اراده خود و انتخاب بین خوب و بد در اعمال خود نیست.
[زمین شناسی] جبر محیطی توجیه کننده خطاها بوده به طوری که تکلیف و مسیولیت را از انسان سلب می نماید

معنی کلمه determinism به انگلیسی

determinism
• doctrine which states that there is a reason for everything and all is predestined
• determinism is the belief that all acts, decisions, and events are the results of things that have already happened, and therefore cannot be altered.

determinism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
قطعیت ، جبرگرایی
مجید
اعتقاد به عدم تغییر
سیامک
موجَبیت
راضیه موسوی خورشیدی
جزمیت، جبرگرایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی determinism

کلمه : determinism
املای فارسی : دترمینیسم
اشتباه تایپی : یثفثقئهدهسئ
عکس determinism : در گوگل

آیا معنی determinism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )