برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1730 100 1
شبکه مترجمین ایران

destroy

/dəˌstrɔɪ/ /dɪˈstroɪ/

معنی: بر انداختن، ضایع کردن، کشتن، نابود کردن، از بین بردن، فنا کردن، خراب کردن، تباه کردن، ویران کردن
معانی دیگر: درهم کوبیدن، منهدم کردن، داغون کردن، زیرورو کردن، (سخت) شکست دادن، منهزم کردن، ورانداختن، معدوم کردن، هلاک کردن، (اثر چیزی را) خنثی کردن، به درد نخور کردن، عقیم گذاشتن، برباد دادن، فاسد کردن، متلاشی کردن یا شدن، فروپاشیدن، نابود ساختن

واژه destroy در جمله های نمونه

1. we must destroy this canker of mistrust and pessimism
ما باید این عامل مخرب بی‌اعتمادی و بدبینی را از میان برداریم.

2. seek and destroy
(ارتش) جوییدن و نابود کردن،جست و نابود کردن

3. distrust was about to destroy their marriage
بدگمانی داشت زناشویی آنها را تباه می‌کرد.

4. whom the gods want to destroy they first make mad
خدایان آنهایی را که می‌خواهند نابود کنند ابتدا دیوانه می‌کنند،عقل که نیست جان در عذاب است،بی‌عقل سبب تباهی است

5. a missile that can seek and destroy enemy planes with accuracy
موشکی که می‌تواند هواپیماهای دشمن را با دقت بجوید و نابود کند

6. he seeks to wedge us apart and destroy us one by one
او سعی می‌کند میان ما جدایی بیاندازد و یک به یک نابودمان کند.

7. Destroy the lion while he is yet but a whelp.
[ترجمه ترگمان]در حالی که هنوز بچه است، شیر را از بین ببر
[ترجمه گوگل]نابود کردن شیر در حالی که او هنوز اما یک whelp
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Rules and modesty destroy genius and art.
[ترجمه ترگمان]قوانین و تواضع، نبوغ و هنر را نابود می‌کنند
[ترجمه گوگل]قوانین و مقید بود ...

مترادف destroy

بر انداختن (فعل)
abolish , overthrow , deracinate , destroy , exterminate , nullify , overturn , subvert
ضایع کردن (فعل)
decay , destroy , addle , spoil , waste , damage , mar , fordo
کشتن (فعل)
benumb , amortize , destroy , dispatch , administer , administrate , kill , murder , assassinate , mortify , amortise , fordo , extinguish , rat , burke , butcher , smite , knock off , misdo
نابود کردن (فعل)
destroy , annihilate , expunge , perish , fordo
از بین بردن (فعل)
destroy , spoil , annihilate , eradicate , put down , swoop , wash out , liquidate , liquidize , depredate , extirpate
فنا کردن (فعل)
ruin , destroy , annihilate
خراب کردن (فعل)
ruin , destroy , undo , corrupt , spoil , debauch , deteriorate , wreck , pull down , batter , take down , botch , disfigure , muck , vitiate , impair , demolish , devastate , dilapidate , muddle , ruinate , wrack , immoralize , unmake
تباه کردن (فعل)
destroy , corrupt , deprave , gangrene , vitiate
ویران کردن (فعل)
desolate , destroy , harry , ravage , rubble , throw , demolish , havoc , raze , devastate , ruinate , kayo , knockout

معنی عبارات مرتبط با destroy به فارسی

(ارتش) جوییدن و نابود کردن، جست و نابود کردن

معنی destroy در دیکشنری تخصصی

destroy
[عمران و معماری] تخریب
[ریاضیات] خراب شدن، از بین رفتن

معنی کلمه destroy به انگلیسی

destroy
• demolish, ruin
• to destroy something means to damage it so much that it is completely ruined or ceases to exist.

destroy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشار
amiyane:deli az aza dar avardan
Azad
خراب كردن
Sogol
خراب کردن _ از بین بردن
حسین سالک نژاد
نابود کردن
REرضاZA
خراب کردن
معلم
نابود کردن
خراب کردن
از بین بردن
mohanad
خراب کردن
mohanad
خراب کردن
mahsa
ویران کردن
D.H.G
خراب کردن
ویران کردن
از بین بردن
حدیث ایران
ویران کردن
کوثر
صدمه زدن
amir
تخریب کردن
Mahdi
ويران كردن
نابود كردن
گاهي هم كشتن
Gftg
نابود کردن
ROHAM
MEANS BE OR PUT YOURSELF IN A FLAT POSITION
Z☺
خراب کردن
به فنا دادن😕
محمد عرفان ناظمی
ROHAM اشتباه گفتی درستش اینه: destroy means cause harm
Ahmad Reza Mortazavi
✔"Destroy is the opposite of"build✔
A.B.Bagheri
Opposite of build چون opposite معنی روبه رو و مخالف می دهد و در نتیجه ترجمه آن مخالفِ ساختن است که به destroy نزدیک تر است .و تعریف cause harm برای danger است.
Mobina
خراب کردن
Mobina
نابود کردن
خراب کردن
💙🌠Shidi
به معنای نابود کردن، ویرانی، از بین بردن
yosra
خراب شدن
GH.KH.K
نابود کردن
از بین بردن
Shayan
مترادف Ruin و متضاد build و به معنی خراب کردن
Saghar
ویران کردن، خراب کردن
Damage
Mahsa Karimi
Destroy: Damage sth so badly
رضارضائی
تجزیه کردن
e
تخریب
امیررضا فرهید
Damage sth so badly it can no longer be used or no longer exists.
tinabailari
ویران کردن ، نابود کردن🆔
the fire destroyed the house
آتش خانه را ویران کرد
themahdieh
ruin, annihilate, crush, demolish, devastate, eradicate, shatter, wipe out, wreck
تخریب کردن،خراب کردن،ویران کردن...
نازیییییییی
ویران کردن . نابود کردن . خراب کردن
Lee shin hye
destroy is the opposite of build
کانون زبان ایران
ترم Reach 3
Hana
نابود کردن .damage
فرشتهِ عشق
نابود کنم ؟
از بین ببرم؟
Romina_ayta56
destroy is the opposite of build
معنیش میشه خراب کردن،ویران کردن
جمله: Two houses were destroyed in the
fire
سعید
خراب کردن.از بین بردن
بسیبسب
خراب کردن
به شخم رفتن
Hana
تخریب کردن ، نابود کردن، ویران کردن، خراب کردن
پارسا حیدری
Means نابود کردن
پارسا حیدری
SYN OF DAMAGE
پارسا میریوسفی
destroy is the opposite of build
کانون زبان ایران
Farhood
[Bad Weather]
[Collocation]
a tornado touches down/​hits/​strikes/​destroys something/​rips through something
Heli. M
Damage something badly that can no longer be used

The flood destroyed the city
....
به فنا دادن . خراب کردن. نابود کردن. خلاصه کلا از این جور کلمات میشه دیگه......🚀🙂🤔
Mahta
به فنا دادن تخریب کردن خراب کردن به فاخ دادن
کرام
ویرانیدن
نابودیدن
خرابیدن
داغونیدن
ترکاندن
تباهیدن
پُکوندن
پُمفَیَکوندن
کُنفَیَکوندن
فناییدن/فنایاندن
لوسیفر رُز
کُن فَیکون کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی destroy

کلمه : destroy
املای فارسی : دیستروی
اشتباه تایپی : یثسفقخغ
عکس destroy : در گوگل

آیا معنی destroy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )