برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1394 100 1

descriptive statistics

معنی descriptive statistics در دیکشنری تخصصی

descriptive statistics
[کامپیوتر] آمار تشریحی .
[ریاضیات] آمار توصیفی
[روانپزشکی] آمار توصیفی. برچسبی کلی برای استفاده از روش های آماری برای توصیف، سازماندهی و خلاصه کردن نمونه های داده ها. اساساً، آماره توصیفی رقمی است که وجهی از یک نمونه داده ها را نشان می دهد. مقادیر گرایش مرکزی، پراکندگی، و همبستگی از رایجترین آماره های توصیفی هستند هر چند برخی از مولفین طبقه آخر را مقوله ای جدا می شمارند.
[آمار] آمار توصیفی

descriptive statistics را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی descriptive statistics مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )