برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1393 100 1

department

/dəˈpɑːrtmənt/ /dɪˈpɑːtmənt/

معنی: حوزه، شعبه، قسمت، بخش، دایره، اداره گروه اموزشی
معانی دیگر: اداره، فرشیم، (دانشگاه) گروه، وزارتخانه، اداره ی کل، سازمان، حوزه ی عمل، زمینه ی پژوهش یا کار، (ستون مربوط به موضوع بخصوصی که مرتب در روزنامه یا مجله چاپ می شود) ستون هر روزی، بخش روزانه

واژه department در جمله های نمونه

1. ready-to-wear department
(در فروشگاه) بخش جامه‌های پیش دوخته

2. sales department
بخش فروش

3. the accounting department
بخش حسابداری،اداره‌ی امور مالی

4. the english department of the faculty of letters
گروه انگلیسی دانشکده‌ی ادبیات

5. the police department
اداره‌ی پلیس

6. the police department is riddled with corruption
اداره‌ی پلیس پر از فساد است.

7. chairman of the history department
رئیس بخش تاریخ (دانشگاه)

8. to route orders through the sales department
سفارشات را از طریق اداره‌ی فروش به جریان انداختن

9. write the first draft; editing and rewriting it is ahmad's department
من نسخه‌ی اول را می‌نویسم‌; بازنویسی و ویراستاری آن کار احمد است.

10. when the house caught on fire, he had the clearheadedness to call the fire department
خانه که آتش گرفت او آنقدر حواس داشت که به آتش نشانی تلفن بزند.

11. Organizing a whole department is beyond his capability.
[ترجمه ترگمان]سازماندهی یک بخش کلی فراتر از توانایی او است
[ترجمه ...

مترادف department

حوزه (اسم)
extent , range , circle , area , ambit , sphere , domain , realm , scope , precinct , apanage , appanage , zone , district , department , compass
شعبه (اسم)
wing , branch , member , arm , chapter , substation , department , offshoot , prong , embranchment
قسمت (اسم)
detachment , section , party , leg , share , portion , sect , lot , division , dole , proportion , segment , canton , arm , chapter , department , ratio , plank , feck , parcel , percentage , compartment , snick , grist , internode , kismet , rasher , whang
بخش (اسم)
section , party , region , leg , part , share , portion , sect , lot , division , fate , distribution , precinct , segment , canton , branch , member , zone , district , subregion , department , item , piece , heritage , quarter , borough , parish , sector , parcel , commune , county , riding , moiety , installment , squadron , wing of building
دایره (اسم)
section , field , rhomb , circle , sphere , domain , roundel , department , tambourine , bureau , disk , disc , compass , rondel
اداره گروه اموزشی (اسم)
department

معنی عبارات مرتبط با department به فارسی

اداره نگارش، اداره انطباعات
فروشگاه بزرگ، فروشگاه چند بخشی
اداره اگاهی
(امریکا) اداره ی آتش نشانی (که معمولا از چند گروه آتش نشانی یا fire company درست شده است)
اداره اطلاعات، اداره ای که وظیفه اش جمع اوری اطلاعات است
دانشکده ء علوم ریاضی
(امریکا) وزارت امور خارجه، وزارت برون مرز (department of state هم می گویند)
اداره کارپردازی وخواربارارتش
اداره کار پردازی
اداره دخانیات

معنی department در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] دایره
[مهندسی گاز] بخش ، قسمت ، دپارتمان
[صنعت] بخش ، قسمت ، دپارتمان ، دانشکده
[ریاضیات] اداره، بخش، دایره، وزارتخانه، حوزه
[ریاضیات] رئیس اداره، رئیس دایره
[ریاضیات] گزارش قسمت، گزارش دایره
[حسابداری] دایره حسابداری صنعتی
[حسابداری] دایره اعتبارات
[مهندسی گاز] اداره آتشنشانی
[حسابداری] دایره بازاریابی
[حسابداری] دایره کارگزینی
[حسابداری] دایره تولیدی
[ریاضیات] بخش تولیدی، دپارتمان تولید، بخش تولید
[حسابداری] دایره روابط عمومی
[حسابداری] دایره خدماتی
[عمران و معماری] سازمان ترافیک
...

معنی کلمه department به انگلیسی

department
• government office; division, section; district; area, domain
• a department is one of the sections of a large shop or organization such as a university.
department for environment, food & rural affairs
• defra, government department of the united kingdom that is in charge of and responsible for environmental protection and food production and standards (also responsible for environmental, fisheries, agricultural and rural issues)
department for maintenance and improvement of road
• municipal department in charge of overseeing the upkeep and the cultivation of all the roads and parks in the area
department head
• manager of an administrative division, manager of a department
department of antiquities
• government body entrusted with the preservation of archeological findings and historical sites
department of commerce
• u.s. federal agency that oversees economic and business development and international trade
department of customs and excise
• government department which oversees import taxes and taxes on products made in a country
department of defense
• american government office that maintains military forces and ensures that the military can handle threats to national security
department of education
• u.s. federal agency that oversees public education throughout the united states
department of energy
• u.s. federal agency that deals with energy nuclear weapons and energy conservation
department of health and human services
• u.s. fed ...

department را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Reyhaneh
ساختمان,خانه ی چند طبقه
DEP
College
Apart of buss in ess geve rnment
فارسی را پاس بداریم.
(در آمریکا)وزارتخانه
عادل
د‌پارتمان
Saghar
Is a very large store that sells many different
sara
فروشگاه
سجاد نوروزی
یک مجمع و دورهمی برای بررسی یک موضوع
ایمان حجتی
Ministry یعنی وزارتخانه، ولی department یعنی اداره.
م.ن
گروه شغلی _ جنس شغل
فرهاد مولایی
واحد
The accounts department= واحد حسابداری
میلاد علی پور
گروه (در دانشگاه، مثلا گروه ادبیاتِ فارسی، مدیرِ گروهِ حقوق)
سجاد صالحی
گروه، واحد، وزارت خانه، دپارتمان، بخش

بخش اورژانس = emergency department
Amir
فروشگاه بزرگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی department
کلمه : department
املای فارسی : دپارتمان
اشتباه تایپی : یثحشقفئثدف
عکس department : در گوگل

آیا معنی department مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )