برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

dense subset

معنی dense subset در دیکشنری تخصصی

dense subset
[ریاضیات] زیرمجموعه ی متراکم، زیرمجموعه ی چگال
[ریاضیات] زیرمجموعه ی همه جا چگال
[ریاضیات] زیرمجموعه ی همه جا چگال، بخش همه جا چگال

dense subset را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی dense subset مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )