برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1718 100 1
شبکه مترجمین ایران

denomination

/dəˌnɒməˈneɪʃn̩/ /dɪˌnɒmɪˈneɪʃn̩/

معنی: پول، مذهب، نام گذاری، تسمیه، لقب یا عنوان، واحد جنس
معانی دیگر: (پول و تمبر پست) ارزش، فرقه، گروه مذهبی، اسم گذاری، نام (به ویژه نام رده یا طبقه)، درجه، رده، طبقه بندی

واژه denomination در جمله های نمونه

1. The firm is still operating under another denomination.
[ترجمه ترگمان]شرکت هنوز تحت denomination دیگری عمل می‌کند
[ترجمه گوگل]این شرکت همچنان تحت نام دیگری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Acceptance of women preachers varies greatly from denomination to denomination.
[ترجمه داوود شفیعی] پذیرفتن زنان به عنوان واعظ از فرقه‌ای به فرقه‌ی دیگر متفاوت است.
|
[ترجمه ترگمان]پذیرش وعاظ زنان تا حد زیادی از denomination تا denomination متفاوت است
[ترجمه گوگل]پذیرش واعظان زن به میزان زیادی از حروف و عبارات متفاوت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The new telephones will accept coins of any denomination.
[ترجمه داوود شفیعی] تلفن های جدید سکه‌ها را با هر ارزشی قبول خواهند کرد.|
...

مترادف denomination

پول (اسم)
handsel , deposit , shiner , money , dough , specie , rhino , payment , fee , currency , purse , denomination , riches , lucre , gold , lolly , moolah , remittance , pelf , wampum
مذهب (اسم)
sect , faith , religion , denomination , illuminator , gilder
نام گذاری (اسم)
nomination , nomenclature , denomination
تسمیه (اسم)
name , denomination
لقب یا عنوان (اسم)
denomination
واحد جنس (اسم)
denomination

معنی کلمه denomination به انگلیسی

denomination
• name (particularly of a class of things); kind, class; religious sect
• a denomination is a religious group within a particular religion.
• the denomination of a bank note or coin is the amount of money that it is worth.

denomination را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
(پول، وزن، طول و غیره): واحد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی denomination

کلمه : denomination
املای فارسی : دنمینتین
اشتباه تایپی : یثدخئهدشفهخد
عکس denomination : در گوگل

آیا معنی denomination مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )