برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1717 100 1
شبکه مترجمین ایران

deliberately

/dɪˈlɪbərətli/ /dɪˈlɪbərətli/

معنی: عمدا، تعمدا
معانی دیگر: ازروی سنخیدگی، بااندیشه، باتامل

واژه deliberately در جمله های نمونه

1. she deliberately left the door open
او عمدا در را باز گذاشت.

2. the speaker chose his words slowly and deliberately
ناطق واژه‌های خود را با آهستگی و دقت انتخاب می‌کرد.

3. Deliberately making people suffer is immoral.
[ترجمه Smat] عمدا باعث ایجاد رنج در افراد شدن، غیر اخلاقی است
|
[ترجمه ترگمان]از روی عمد مردم را وادار به رنج کشیدن می‌کند، غیراخلاقی است
[ترجمه گوگل]به طور عمدی مردم رنج می برند غیر اخلاقی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A man is deliberately designed to be mortal. He grows, he ages, and he dies.
[ترجمه ترگمان]یک انسان عمدا برای فانی ساخته شده‌است اون رشد می کنه، سن و سال می کنه و اون می میره
[ترجمه گوگل]یک مرد به طور عمدی طراحی شده است که بتواند فانی باشد او رشد می کند، او سنین دارد، و او می میرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I know you think I did it deliberately, but I assure you I did not.
...

مترادف deliberately

عمدا (قید)
purposely , deliberately , intentionally , on purpose
تعمدا (قید)
deliberately

معنی deliberately در دیکشنری تخصصی

deliberately
[فوتبال] عمدا

معنی کلمه deliberately به انگلیسی

deliberately
• intentionally, purposefully; methodically, in an unhurried manner

deliberately را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین مظاهری
با برنامه (با نقشه قبلی)
Aylin
از قصد
فريبا
آگاهانه
Amir Mahdi Amiri
از قصد با نیت قبلی
aram
خیلی آرام
مهدی قائدی
به صورت ارادی
Negar
شکل فعلش به معنی عمدی
شکل صفتش به معنی سنجیده
هانی
سنجیده
مائده کلانتری
آگاهانه
فرهادی
slowly and carefully
https://dictionary.cambridge.org/
محمدرضا ایوبی صانع
intentionally
عمداً
با قصد و غرض
نسترن
به عمد
pouya
با اندیشه
موسی
purposefully= deliberately
موسی
deliberately(adv) = intentionally(adv)
به معناهای: عمداً،هدفمندانه،از قصد،آگاهانه
Shervin
on purpose, with a definite intention, not accidentally

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی deliberately

کلمه : deliberately
املای فارسی : دلیبرتلی
اشتباه تایپی : یثمهذثقشفثمغ
عکس deliberately : در گوگل

آیا معنی deliberately مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )