برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1458 100 1

degradation

/ˌdeɡrəˈdeɪʃn̩/ /ˌdeɡrəˈdeɪʃn̩/

معنی: تنزل، پستی، تنزل رتبه
معانی دیگر: تنزل (رتبه یا شان یا وضع)، فروزینگی، فروداشت، خواری، خفت، دونی، فساد، ضلالت، گمراهی، دژخویی، (زمین شناسی) فروسایی، فروسایش، نهشت بری (کم شدن بلندی زمین در اثر فرسایش)

بررسی کلمه degradation

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act or process of degrading, or the condition of being degraded.
متضاد: advancement, elevation, exaltation

- Marriage to this man, an actor, brought about her degradation in the eyes of her aristocratic family.
[ترجمه ترگمان] ازدواج با این مرد، بازیگری که در چشمان خانواده اشرافی خود تنزل می‌کرد
[ترجمه گوگل] ازدواج با این مرد، یک بازیگر، موجب تخریب او در برابر خانواده اشرافی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in geology, the wearing away of land surfaces by erosion.
مشابه: rot

واژه degradation در جمله های نمونه

1. the bestiality and degradation of war
ددخویی و پستی ناشی از جنگ

2. gambling led to his degradation
قمار موجب گمراهی او شد.

3. bribery eventually caused that employee's degradation
رشوه‌خواری بالاخره موجب تنزل مقام آن کارمند شد.

4. Gambling is always coupled with degradation.
[ترجمه ترگمان]قماربازی همواره با خفت توام است
[ترجمه گوگل]قمار همیشه با تخریب همراه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Being sent to prison was the final degradation.
[ترجمه ترگمان]چون به زندان محکوم شدند، آخرین خفت و خواری محسوب می‌شد
[ترجمه گوگل]به زندان فرستادن نابودی نهایی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Whatever the degradation, the human spirit can be indestructible.
[ترجمه ترگمان]هر چه پست باشد، روح انسان از آن فنا خواهد شد
[ترجمه گوگل]هر گونه تخریب، روح انسان می تواند نابودی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف degradation

تنزل (اسم)
abatement , degradation , decay , depreciation , depression , decadence , setback
پستی (اسم)
poverty , abjection , degradation , baseness , meanness , inferiority , debasement , dishonor , turpitude , ignobility , villainy , lowness , humility , lousiness , vulgarism , vulgarity
تنزل رتبه (اسم)
degradation , demotion

معنی degradation در دیکشنری تخصصی

degradation
[علوم دامی] تفکیک - تجزیه - تنزل رتبه
[شیمی] تخریب
[سینما] فرسایش
[عمران و معماری] نزول کیفیت - از بین رفتن - فروسایی - تلاش و فروریختگی - فروسایش
[کامپیوتر] تنزل
[برق و الکترونیک] تنزل یافتن
[صنایع غذایی] تجزیه تدریجی : به فساد شیمیایی ناشی از تجزیه گویند
[زمین شناسی] فروسایی فرآیندی که تمایل دارد سطح زمین را سایش دهد معمولا به یک رودخانه اطلاق می شود و متضمن عمیق کردن دره رودخانه بوسیله رودخانه موردنظر است
[نساجی] تخریب - پوسیدگی منسوج در اثر عوامل رنگرزی و سفیدگری و تکمیل و سایر عملیات شیمیایی - افت کیفی
[خاک شناسی] تخریب
[پلیمر] تخریب، افت کیفی، از هم پاشیدگی
[آب و خاک] افت، تخریب، قهقرائی، 'پایین رفتن ترازبستر
[آب و خاک] آبراهه با کف پایین رونده
[پلیمر] مدل تخریب
[زمین شناسی] فضای حذف شده مقدار فضا ـ زمان بخش از بین رفته یک توالی رسوبگذاری است. پیش رونده ـ پس رونده را گویند. مثلاً بخشی از یک نبود چینه ای که حاصل تخریب سنگهای قدیمی در یک ناپیوستگی است. این اصطلاح توسط ویلر (1964) برای جایگزینی نبود فرسایشی استفاده شد. مقایسه شود با: هیاتوس. مترادف: نبود.
[آب و خاک] پسرفت واقعی اراضی
[آب و خاک] پایین افتادن بستر،تخریب آبراهه
[پلیمر] درجه تخریب
[کامپیوتر] تنزل مط ...

معنی کلمه degradation به انگلیسی

degradation
• humiliation, dishonor, disgrace; reduction (in size, amount, etc.); breaking down (chemistry)
• degradation is a state of poverty and dirt.

degradation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید پژمان
استهلاک
محمود شهابی
تجزیه
آرمین مظاهری
[مهندسی مکانیک و مواد] افت خواص
ستاره
فرسایش. فروپایگی. خرابی. فروسایی. از بین رفتن .
در معماری و مرمت بنا
bita
[مهندسی آب] رسوب زدایی، کف کنی
kianmehr
تخريب
مرتضی
فاسد شدن
نقوی
اضمحلال
نقوی
فروکاست
solale
آسیب
محسن میریوسفی
{مهندسی برق} کاهش
نرخ کاهش degradation rate
سعید ترابی
تخریب شده، بدتر شده، خراب شده
مهدی باقری
خفت و خواری
a life of poverty and degradation

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی degradation
کلمه : degradation
املای فارسی : دگردتین
اشتباه تایپی : یثلقشیشفهخد
عکس degradation : در گوگل

آیا معنی degradation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران