برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

defluorinated phosphate

defluorinated phosphate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
فسفات فلوئور زدوده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی defluorinated phosphate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )