برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1671 100 1
شبکه مترجمین ایران

defense exhibit

معنی کلمه defense exhibit به انگلیسی

defense exhibit
• display of defensive ability or new military developments

defense exhibit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مالک میرزائی
مدرک برای دفاع در جلسه دادگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی defense exhibit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )