برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

default condition

/dəˈfɒltkənˈdɪʃn̩/ /dɪˈfɔːltkənˈdɪʃn̩/

وضعیت قرار دادی

default condition را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی default condition

کلمه : default condition
املای فارسی : دیفالت کاندیشن
اشتباه تایپی : یثبشعمف زخدیهفهخد
عکس default condition : در گوگل

آیا معنی default condition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )