برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1432 100 1

declare war


اعلان جنگ دادن، اعلام جنگ دادن

معنی کلمه declare war به انگلیسی

declare war
• formally announce a state of war with another country
declare war on
• formally announce a state of war with

declare war را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی declare war
کلمه : declare war
املای فارسی : دکلره ور
اشتباه تایپی : یثزمشقث صشق
عکس declare war : در گوگل

آیا معنی declare war مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )