برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1413 100 1

declare a state of emergency


حالت فوق العاده اعلام کردن

معنی کلمه declare a state of emergency به انگلیسی

declare a state of emergency
• formally announce a situation of immediate danger

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی declare a state of emergency
کلمه : declare a state of emergency
املای فارسی : دکلره ا استیت اوف امرجنسی
اشتباه تایپی : یثزمشقث ش سفشفث خب ثئثقلثدزغ
عکس declare a state of emergency : در گوگل

آیا معنی declare a state of emergency مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )