برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1389 100 1

declaration statement


حکم اعلانی

معنی declaration statement در دیکشنری تخصصی

declaration statement
[کامپیوتر] جمله تعریفی
[حقوق] مطالبی که یکی از طرفین دعوی به نفع خود ابراز کند

declaration statement را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
جملات اجرایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی declaration statement
کلمه : declaration statement
املای فارسی : دکلرتین استیتمنت
اشتباه تایپی : یثزمشقشفهخد سفشفثئثدف
عکس declaration statement : در گوگل

آیا معنی declaration statement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )