برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1609 100 1
شبکه مترجمین ایران

decision making body

معنی decision making body در دیکشنری تخصصی

decision making body
[ریاضیات] مقام تصمیم گیرنده، مرجع تصمیم گیرنده

decision making body را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی decision making body مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )