برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1562 100 1
شبکه مترجمین ایران

decision function

معنی decision function در دیکشنری تخصصی

decision function
[ریاضیات] تابع تصمیم
[ریاضیات] تابع تصمیم پذیرفتنی
[آمار] تابع تصمیم پذیرفتنی
[ریاضیات] تابع تصمیم مینیماکس
[ریاضیات] تابع تصمیم تصادفی نشده
[آمار] تابع تصمیم ناتصادفیده
[ریاضیات] تابع تصمیم آماری

decision function را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی decision function مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )