برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

decide

/dəˈsaɪd/ /dɪˈsaɪd/

معنی: حل کردن، قصد کردن، تصمیم گرفتن، فیصل دادن، فیصله کردن، مصمم شدن
معانی دیگر: اراده کردن، برآن شدن، آهنگیدن، عزم کردن، داوری کردن، تعیین کردن، مشخص کردن، به نتیجه رسیدن، وا داشتن، باعث شدن

بررسی کلمه decide

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: decides, deciding, decided
(1) تعریف: to arrive at a conclusion about or a settlement of; determine.
مترادف: conclude, determine, negotiate, resolve, settle, solve
مشابه: arbitrate, choose, complete, finish, seal, umpire

- Have you decided what to do about that problem with your boss?
[ترجمه ترگمان] آیا شما تصمیم گرفتید که در مورد این مشکل با رئیستان چه کار کنید؟
[ترجمه گوگل] آیا تصمیم گرفتید که در مورد این مشکل با رئیس خود چه کار کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I have a cold, and I can't decide whether I should stay home or go to work.
[ترجمه هاله رضایی] من سرما خوردم و نمی توانم تصمیم بگیرم که آیا باید در خانه بمانم یا به کار بروم.
|
[ترجمه امیر عسکری] من سرما خوردم و نمی توانم تصمیم بگیرم که خانه بمانم یا به سر کار بروم.|
[ترجمه ترگ ...

واژه decide در جمله های نمونه

1. decide for (or against) something
برله (یا علیه) چیزی رای دادن (یا داوری کردن یا تصمیم گرفتن)

2. decide on (or upon)
برگزیدن،انتخاب کردن،سوا کردن

3. he will decide the outcome
او نتیجه را تعیین خواهد کرد.

4. let's not decide prematurely
بیایید با شتاب تصمیم‌گیری نکنیم.

5. we must decide finally and now!
ما باید به طور قطعی و هم اکنون تصمیم بگیریم‌!

6. you may decide at your convenience
هر هنگام بخواهید می‌توانید تصمیم بگیرید.

7. the judge will decide his fate
قاضی سرنوشت او را تعیین خواهد کرد.

8. now is the time to decide
اکنون هنگام تصمیم گیری است.

9. i'd better have a think before i decide
بهتر است قبل از تصمیم‌گیری کمی فکر کنم.

10. Decide what you want to do; don't just imitate others.
[ترجمه ترگمان]تصمیم بگیر چه کار کنی، فقط از دیگران تقلید نکن
[ترجمه گوگل]تصمیم بگیرید که میخواهید انجام دهید دیگران را تنها نگذارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف decide

حل کردن (فعل)
assoil , solve , dissolve , untangle , unravel , work out , loose , decide , untie
قصد کردن (فعل)
design , attempt , decide , meditate
تصمیم گرفتن (فعل)
determine , resolve , decide
فیصل دادن (فعل)
settle , solve , decide
فیصله کردن (فعل)
solve , decide
مصمم شدن (فعل)
decide

معنی عبارات مرتبط با decide به فارسی

برله (یا علیه) چیزی رای دادن (یا داوری کردن یا تصمیم گرفتن)
برگزیدن، انتخاب کردن، سوا کردن

معنی decide در دیکشنری تخصصی

decide
[حقوق] تصمیم گرفتن، رأی دادن
[ریاضیات] تصمیم گرفتن

معنی کلمه decide به انگلیسی

decide
• rule, resolve, conclude, make a decision
• if you decide to do something, you choose to do it.
• when something is decided, people choose what should be done.
• if an event or fact decides something, it makes a particular result definite or unavoidable.
• if you decide that something is the case, you form that opinion after considering the facts.
• see also decided.
• if you decide on something or decide upon it, you choose it from two or more possibilities.

decide را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تصميم
تصميم
مروارید
قول دادن
ram ran
به نتیجه رسیدن
کاربر آبادیس
تصمیم گرفتن،
تعیین کردن، تعینن شدن
مشخص کردن، مشخص شدن
majid
به قطعیت رسیدن
Aliowrezix
تصمیم گرفتن.
یگانه زارع
تصمیم گیری کردن
میثم علیزاده
● تصمیم گرفتن
● نتیجه چیزی را مشخص کردن، تعیین کننده چیزی بودن
● واداشتن، بر آن کردن
● رای صادر کردن
Ilia
تصمیم گرفتن
سیدامیرمحمدآقایان
to choose something, especially after thinking carefully about several possibilities
میلاد علی پور
رای دادن، حکم کردن، حکم صادر کردن (حقوق)
يار دلواري
Did you decide my heart's desire
?and your offer fairly
I am interested in the value and importance of obeying your decision
آیا شمابه خواسته قلب من و پیشنهاد خود منصفانه تصمیم گرفتید؟
من به ارزش و اهمیت پیروی از تصمیم شما علاقه مندم
😉😉😌😌😞😞
تصمیم گرفتن
Ali
شر نگین بابا
Fateme
روشن و قطعی
Dana Ghaffari
خواستن
Afagh😉
داوری کردن،تعیین کردن،انتخاب،تصمیم گرفتن
Decide=Choose
Choose=انتخاب،تصمیم گرفتن
🥰
حل کردن
🥰Ayda😍
حل کردن، تصمیم گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی decide

کلمه : decide
املای فارسی : دکید
اشتباه تایپی : یثزهیث
عکس decide : در گوگل

آیا معنی decide مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )