برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1626 100 1
شبکه مترجمین ایران

debrief

/dəˈbriːf/ /ˌdiːˈbriːf/

معنی: پرسش کردن، اطلاعات کسب کردن
معانی دیگر: (از خلبان و فرستاده و اسیر آزاد شده و غیره) گزارش خواستن، گزارش گیری کردن، اطلاعات کسب کردن مثلا از خلبان

بررسی کلمه debrief

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: debriefs, debriefing, debriefed
مشتقات: debriefing (n.)
• : تعریف: to question (an astronaut, soldier, or the like) in order to obtain any information gathered during a mission.

واژه debrief در جمله های نمونه

1. The men have been debriefed by British and Saudi officials.
[ترجمه nimataheri] این مردان توسط مقامات بریتانیایی و عربستان سعودی تخلیه اطلاعاتی شدند.
|
[ترجمه ترگمان]این مردان توسط مقامات بریتانیایی و سعودی مورد استفاده قرار گرفته‌اند
[ترجمه گوگل]مقامات بریتانیایی و عربستان سعودی از این مردان مطلع شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The officers debriefed the pilot after he had flown back from the warfront.
[ترجمه ترگمان]افسران پس از آن که سوار هواپیما شدند، از خلبان بیرون آمدند
[ترجمه گوگل]افسران بعد از بازگشت از جنگ، خلبان را بازبینی کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. While being debriefed the defector named two double agents.
[ترجمه ترگمان]در حالی که از the به نام دو عامل دوگانه نام‌برده می‌شود
[ترجمه گوگل]در حالی که در مورد آن توضیح داده شده بود، دروازهبان به نام دو عامل دوگانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف debrief

پرسش کردن (فعل)
question , inquire , ask , debrief
اطلاعات کسب کردن (فعل)
debrief

معنی کلمه debrief به انگلیسی

debrief
• interrogate, question
• if someone such as a soldier, diplomat, or astronaut is debriefed, they are asked to give a report on a mission or task that they have just completed.

debrief را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ati
اطلاعات کسب کردن
پرسیدن
تخلیه اطلاعاتی
Mitra Ghaffari
جواب پس دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی debrief

کلمه : debrief
املای فارسی : دبریف
اشتباه تایپی : یثذقهثب
عکس debrief : در گوگل

آیا معنی debrief مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )