برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1394 100 1

deal out


1- (بازی ورق) ورق دادن 2- تنبیه کردن، سهم دادن

واژه deal out در جمله های نمونه

1. Who's going to deal out the money?
[ترجمه ترگمان]کی میخواد پول رو در بیاره؟
[ترجمه گوگل]چه کسی پولش را میگیرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I know I'm probably making a big deal out of nothing, but I'm worried about you.
[ترجمه ترگمان]می‌دونم که احتمالا یه مقدار زیادی از هیچی درست می‌کنم، اما نگران تو هستم
[ترجمه گوگل]من می دانم احتمالا یک معامله بزرگ را از هیچ چیز انجام نمی دهم، اما من در مورد شما نگران هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Joneses make a big deal out of being "different".
[ترجمه ترگمان]The از اینکه \"متفاوت\" هستند، معامله بزرگی انجام می‌دهند
[ترجمه گوگل]جونز یک معامله بزرگ را از 'متفاوت' می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is the duty of a judge to deal out justice.
[ترجمه ترگمان]این وظیفه یک قاضی است که عدالت را حل کند
[ترجمه گوگل]وظیفه یک قاضی است تا عدالت را حل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح ...

deal out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد رضا
توزیع کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی deal out
کلمه : deal out
املای فارسی : دیل آوت
اشتباه تایپی : یثشم خعف
عکس deal out : در گوگل

آیا معنی deal out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )