برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1408 100 1

deadly

/ˈdedli/ /ˈdedli/

معنی: قاتل، کشنده، مهلک
معانی دیگر: مرگبار، مرگ آور، تاسر حد مرگ، قهار، مرگ مانند، مرده وار، شدید، محض، مفرط، بسیار، دقیق، روی هدف، زیانبخش، جانکاه، بسیار خسته کننده (ملالت آور)

بررسی کلمه deadly

صفت ( adjective )
حالات: deadlier, deadliest
(1) تعریف: capable of causing death.
مترادف: deathly, fatal, lethal, mortal
متضاد: beneficial, harmless
مشابه: baleful, baneful, calamitous, dangerous, disastrous, fell, hazardous, malignant, noxious, pernicious, pestilent, poisonous, toxic, venomous, virulent, vital

- They feared the deadly cobra.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها از یک مار کبرا می‌ترسیدند
[ترجمه گوگل] آنها از کبرا کشنده می ترسیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- A gun is a deadly weapon.
[ترجمه ترگمان] اسلحه یه سلاح مرگبار - ه
[ترجمه گوگل] اسلحه یک سلاح مرگبار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Cancer can be a deadly disease.
[ترجمه ترگمان] سرطان می‌تواند یک بیماری کشنده باشد
[ترجمه گوگل] سرطان می تواند یک بیماری مرگبار باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: seeking to destroy or kill.
...

واژه deadly در جمله های نمونه

1. deadly combat
نبرد مرگبار

2. deadly enemies
دشمنان خونین

3. deadly pallor
رنگ پریدگی مرده‌سان

4. deadly silence
سکوت مرگبار

5. a deadly aim
نشانه‌گیری بی‌خطا

6. a deadly poison
زهر کشنده

7. assault with a deadly weapon
حمله با سلاح مهلک

8. some mushrooms contain a deadly poison
برخی از قارچ‌ها دارای سم مهلکی هستند.

9. gluttony is one of the deadly sins
شکم پرستی یکی از هفت گناه کبیره است.

10. greed is one of the deadly sins
آزمندی یکی از گناهان کبیره است.

11. they were locked in a deadly struggle
آنان دچار کشمکش مهلکی بودند.

12. in the a grip of a deadly disease
در چنگال مرضی مهلک

13. pride is one of the seven deadly sins
غرور یکی از هفت گناه کبیره است.

14. mustard gas is a persistent gas that remains deadly for several minutes
...

مترادف deadly

قاتل (صفت)
deadly , internecine
کشنده (صفت)
attractive , fatal , murderous , deadly , mortal , pernicious
مهلک (صفت)
noxious , disastrous , fatal , deadly , mortal , pernicious , baneful , lethal , feral , deathly , pestilent

معنی عبارات مرتبط با deadly به فارسی

رجوع شود به: belladonna، حشیشه الحمره، بلادن
گناه کبیره
گناهان کبیره (که عبارتند از: غرور و آز و شهوت و خشم و پرخوری و رشک و تنبلی)، هفت گناه کبیره

معنی کلمه deadly به انگلیسی

deadly
• fatal, causing death; (slang) cool; extraordinary; fantastic (as in: "a deadly outfit")
• in a deathly manner; extremely, completely
• if something is deadly, it is likely or able to kill.
• you use deadly to emphasize an unpleasant or serious quality.
• you can also use deadly to say that something is extremely effective, especially in the context of hurting someone.
deadly cocktail
• dangerous mixture (usually an alcoholic drink or a combination of drugs)
deadly combination
• lethal mixture, dangerous union
deadly dull
• very boring, extremely tedious
deadly nightshade
• belladonna, poisonous plant with dark purple berries
deadly poison
• lethal poison, substance which is very likely to cause death
deadly sin
• any of the seven deadly sins (pride, covetousness, lust, anger, gluttony, envy and sloth)
deadly time
• dead time, time in which nothing productive is happening
deadly virus
• lethal virus, microscopic infective agent which causes a deadly disease; life threatening disease caused by such a virus
deadly weapon
• lethal weapon, tool that destroys

deadly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

yasin
خطر ناک و مرگ بار
متین خدایی
مرگبار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی deadly
کلمه : deadly
املای فارسی : دیدلی
اشتباه تایپی : یثشیمغ
عکس deadly : در گوگل

آیا معنی deadly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )