برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1433 100 1

dark horse

/ˈdɑːrkˈhɔːrs/ /dɑːkhɔːs/

(امریکا - سیاست و انتخابات) برگزیده (به طور غیرمنتظره یا در اثر سازش دو یا چند دسته ی سیاسی)، (مسابقات اسب دوانی) برنده ی غیرمنتظره (برنده ای که کسی فکر نمی کرد ببرد)، (شرکت کننده در مسابقه و انتخابات و غیره) ناشناس (و دارای احتمال برد کم)، برنده غیرمترقبه

بررسی کلمه dark horse

اسم ( noun )
(1) تعریف: an unknown contestant or one who unexpectedly wins a race, esp. a horse race.
مشابه: outsider

(2) تعریف: a political candidate who may be or is nominated unexpectedly.
صفت ( adjective )
• : تعریف: of, pertaining to, or characteristic of a contestant or candidate that might win unexpectedly.

واژه dark horse در جمله های نمونه

1. In the 1955 golf championship, dark horse Jack Fleck defeated Ben Hogan.
[ترجمه ترگمان]در سال ۱۹۵۵، جک فلک، اسب سیاه، بن هوگان را شکست داد
[ترجمه گوگل]در مسابقات قهرمانی گلف در سال 1955، جک فلک تاریک اسب برنده Ben Hogan شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He's a bit of a dark horse: he was earning a fortune, but nobody knew.
[ترجمه ترگمان]او کمی از اسب سیاه است و ثروتی به دست می‌آورد، اما کسی نمی‌داند
[ترجمه گوگل]او کمی اسب تیره است: او ثروت را به دست آورد، اما هیچ کس نمی دانست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She's a dark horse. I didn't know she'd written a novel.
[ترجمه ترگمان]اون یه اسب تاریکه من نمی‌دانستم که او یک رمان نوشته‌است
[ترجمه گوگل]او یک اسب تیره است من نمی دانستم که او رمانی نوشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Anna's such a dark horse - I had no idea she'd published a novel.
[ترجمه ترگمان]آنا چنان اسب سیاهی داشت - من اصلا فکر نمی‌کردم که او یک رمان را منتشر کرده باشد
[ترجمه گو ...

معنی کلمه dark horse به انگلیسی

dark horse
• someone in a race that is considered very unlikely to win (especially a political race); political candidate who is nominated unexpectedly; racehorse in respect of which little is known
• if you say that someone is a dark horse, you mean that they lead a private life and do not tell others very much about themselves or what they are doing.

dark horse را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

katy perry■■■■
اسب تیره
Shabnam
اصطلاح به معنی آدم مرموز و تودار
ممد
تو ورزش میگنش : شگفتی ساز. کسی روش حساب نمیکنه ولی یهو میترکونه!
ستاره عالمی
تودار؛ مرموز؛ آب زیرکاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dark horse
کلمه : dark horse
املای فارسی : درک هورس
اشتباه تایپی : یشقن اخقسث
عکس dark horse : در گوگل

آیا معنی dark horse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )