برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

dark field illumination


(میکروسکوپ) تیره داری زمینه (افکندن نور به جلو شی زیر میکروسکوپ به طوری که پشت آن تیره بماند - به منظور بهتر دیدن)

dark field illumination را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dark field illumination
کلمه : dark field illumination
املای فارسی : درک فیلد ایللومینتین
اشتباه تایپی : یشقن بهثمی هممعئهدشفهخد
عکس dark field illumination : در گوگل

آیا معنی dark field illumination مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )