برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1428 100 1

dark continent

/ˈdɑːrkˈkɑːntənənt/ /dɑːkˈkɒntɪnənt/

قاره ی سیاه، افریقا

معنی کلمه dark continent به انگلیسی

dark continent
• africa; term used in the 19th century referring to africa before its large areas had been explored
the dark continent
• africa

dark continent را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dark continent
کلمه : dark continent
املای فارسی : درک کاونتیننت
اشتباه تایپی : یشقن زخدفهدثدف
عکس dark continent : در گوگل

آیا معنی dark continent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )